Minister Somohardjo en het ambtenaren apparaat.

Foto: United News

In de onderstaande link vindt u het interview met Minister Bronto Somohardjo in het programma Freedom Vibez, waarin er gesproken wordt over de vervoerstoelage voor de President, Vice-President en de ministers. Het doorvoeren van de vervoerstoelage is inmiddels aangehouden.

In het interview geeft de Minister aan dat het terugbrengen van het aantal ambtenaren heel belangrijk is. Natuurlijk zal de procedure op een humane wijze geschieden waarbij er ook rekening gehouden zal worden met het feit dat de belastingbetaler niet voor de kosten van de eventuele bijscholing van ambtenaren opdraait. De ambtenaren moeten gestimuleerd worden om meer richting ondernemerschap te gaan. Zijn streven is ook om te werken aan een procedure voor makkelijker ontslag. Voor het interview, klik hier.

Neemt u deel aan de volgende peiling:

Neemt Minister Somohardjo een goed besluit over het willen van saneren van het ambtenaren apparaat?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: