Zijn de Covid19 vaccin fabrikanten betrouwbaar?

Foto: Anadou

Voor de mensen die geen wetenschappelijke achtergrond hebben op medisch gebied, speelt betrouwbaarheid van de fabrikanten van het covid19 vaccine een grote rol. Vooral hoe er zoveel voor- en tegen informatie verspreid wordt. Een van de zaken die vaststaan is dat de fabrikant van het pfizer covid19 vaccin, BionTech, niet aansprakelijk gesteld kan worden indien er nare gevolgen zoals aandoeningen en zelfs de dood intreden. Slachtoffers van de aandoeningen en nabestaanden van de slachtoffers kunnen de fabrikant niet aansprakelijk stellen.

Maakt het feit dat deze fabrikant niet aansprakelijk gesteld kan worden bij eventuele nare gevolgen, betrouwbaar.

Doe mee aan peiling:

Ik vertrouw het Pfizer vaccin wel, al is de fabrikant niet aansprakelijk indien ik definitieve lichaamsklachten krijg, of indien iemand van mij overlijdt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: