De staat voor het gerecht om de mondkapjesplicht

Op maandag 8 maart 2021 hebben dhr. Karel Donk en dhr. Ricky Stutgard MSc. een kort geding aangespannen tegen de staat van Suriname voor het opschorten van de monkapjesplicht. De eisers geven aan dat de mondkapjes niet effectief zijn. Integendeel zijn ze schadelijk voor uw gezondheid. Voor de uiteenzetting hiervan en het verzoekschrift in pdf, klikt u hier.

Peiling:

Doe mee aan de volgende peiling door te klikken op de vraag:

Bent u het eens met deze actie?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: