De integriteit van de Vice-president van Suriname

De Vice-president heeft enkele keren, los van de intentie bekeken, mensen geld op verschillende wijze gegeven en ook sociale steun of hulp aangeboden. De VP heeft bijvoorbeeld studenten financieel gesteund, een huis of huizen gebouwd voor behoeftigen en voert steeds soortgelijke sociale activiteiten uit.

Anderzijds blijkt uit verschillende nieuwsberichten en televisie programma’s dat de VP bijvoorbeeld over een goudconcessie beschikt ter grootte van 40.000 voetbalvelden. (Tvprogramma: waarde van de aarde/ Fout goud).

Doe mee aan de onderstaande peiling!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: