DNA leden plegen strafbare feiten.

De Nationale Assemblee (Foto: srherald)

Een ommissie delict als volgt omschreven:

“Delict waarbij men iets nalaat wat geboden is, wat men had moeten doen.”

Voor de bron, klik hier.

Dus iemand kan ook een strafbaar feit plegen door iets niet te doen of na te laten.

De meeste standaard antwoorden van bepaalde DNA leden betreffende corruptie als volgt:

-“Er moet een wet komen ter behandeling” (welke nooit komt)

– “Als die wet wordt ingediend, zal ik zeker ervoor stemmen” (maar niemand dient die wet in)

– “Het Parlement is niet verantwoordelijk voor de uitvoering, ministerie A of B is daarvoor verantwoordelijk. Dus als bijvoorbeeld grote lappen gronden aan politici op een oneerlijke manier worden uitgegeven, is niet het Parlement die dat doet”

Deze type antwoorden schuiven de eigen verantwoordelijkheid van desbetreffende DNA lid van zich af. Maar wanneer men op een ministerie corrupt kan handelen, of wanneer een minister corrupt is, en een DNA lid zulke antwoorden geeft, maakt die schuldig aan een ommissie delict.

Waarom?
Omdat de taak van een DNA lid en de DNA leden tezamen erin ligt, om zodanige regels te maken dat de samenleving over het algemeen vooruit gaat, en het dus goed gaat. Wanneer er, naar eigen zeggen van politici, er sprake is van grootschalige corruptie in Suriname, gaat het dus niet goed en gaat het land achteruit. Dat betekent dat de bestaande regels niet voldoen en dat wetgeving op een creatieve manier gemaakt moet worden om of corruptie te voorkomen, of dat het beleid van de ministeries wettelijk zodanig transparent moet zijn, dat bij ontdekking er meteen gehandeld kan worden. En indien het ministerie niet handelt, het Parlement dan moet kijken welke wetten in het leven geroepen kunnen worden om ervoor te zorgen dat het ministerie dan wel handelt. Dat houdt de integriteit van het Parlement hoog.

Een DNA lid zou in prinicipe van elke corruptieve misstand op eigen intiatief moeten onderzoeken waarom men corrupt kan handelen en ook gewoon doorgaat. Het nalaten hiervan betekent dat men een strafbaar feit pleegt omdat er een ander bestaand strafbaar feit niet alleen in stand wordt gehouden, het stimuleert en roept meerdere strafbare feiten. Hierdoor zijn de DNA leden een deel van het probleem.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: